Święto Zmarłych 1 i 2 listopada pl/рус

1 listopada 2013 roku – w uroczystość Wszystkich Świętych – zgodnie z wieloletnią już tradycją Polacy wspólnie uczcili pamięć wszystkich tych Polaków, którzy  pracowali w Azerbejdżanie na rzecz rozwoju nauki i przemysłu. Ambasador RP w Azerbejdżanie  Michał Łabenda, przedstawiciele dyplomacji, Polacy pracujący w Baku, oraz  Polonia, uczcili pamięć zmarłych rodaków, złożono tego dnia kwiaty  i zapalono znicze na grobie inż. Pawła Potockiego nad Zatoką Bibi-Ejbat.

1 ноября 2013 года- в праздник Всех Святых- согласно сложившейся уже многолетней традиции поляки сообща почтили память всех тех соотечественников, которые работали в Азербайджане на благо развития науки и промышленности. Посол Польши в Азербайджане Михал Лабенда, представители дипломатии, поляки работающие в Баку и представители  Полонии возложили цветы на могилу инженера Павла Потоцкого в бухте Биби-Эйбат.

  День Всех Святых в Польше, 1 и 2 ноября, это дни, посвященные памяти усопших,a также дни национальной памяти. Горят священные огни на могилах людей,  заслуженных для Польши.

Запись опубликована в рубрике Polacy w Azerbejdżanie, Polacy w Baku, Polonia w Azerbejdżanie, Slider, Wiadomości, Польша-Азербайджан, поляки в Баку. Добавьте в закладки постоянную ссылку.