Wieczór pamięci wybitnego polskiego architekta, Józefa Gosławskiego (1865-1904) Вечер памяти великого польского архитектора Юзефа Гославского

W dniu 22 października 2014 r. Centrum Polskiej Kultury «Polonia» w Azerbejdżanie, przy wsparciu Ambasady RP w Baku, zorganizowało wieczór pamięci, poświęcony 110. rocznicy śmierci wybitnego polskiego architekta, Józefa Gosławskiego (1865-1904). Wydarzenie odbyło się w Żydowskim Centrum Kultury.

Przedsięwzięcie zainaugurował swym przemówieniem Pan Andrzej Kneifel – radca minister Ambasady Polski w Baku. Następnie, zgodnie z programem literacko-muzycznego wieczoru, zabrzmiały utwory polskich, azerbejdżańskich oraz włoskich kompozytorów. Zgromadzonym Gościom zaprezentowane zostały wykonania piosenek poświęconych dwóm szczególnym dla Gosławskiego miastom, czyli Warszawie i Baku, a także utworów N. Monfrocze «Serce Moje», А. Кaczynni «Ave Maria» oraz innych. W części wokalnej wieczoru wystąpili: Sabina Ismajłowa, Piotr Bryliński oraz Ajchan Imanow. Partie instrumentalne wykonali: Ałła Mamedowa (fortepian), Mirali Alizade (tar – azerbejdżański narodowy instrument), Farid Gurbanły (tar) oraz Naila Ałachwieranowa (akordeon). Wsparcie techniczne przedsięwzięcia zapewnił Pan Ofil Ismajłow.

Zamykając wieczór, Pani Antonina Michałowska, Konsul Rzeczypospolitej w Baku, podziękowała wykonawcom i organizatorom za pracę włożoną w przygotowanie wydarzenia, jak również wszystkim przybyłym Gościom za przywiązywanie uwagi do polskiej spuścizny w Azerbejdżanie.

W ramach wydarzenia zaprezentowana została wystawa fotograficzna «Polska architektura w Baku na przełomie XIX-XX wieku. Główne miejsce w ramach wystawy zajmowały zdjęcia budynków autorstwa architekta Gosławskiego. Ponadto przestawione zostały dzieła pozostałych słynnych polskich architektów. Warto nadmienić, iż wszystkie te budynki, zaprojektowane przez polskich architektów, pozostają ozdobą naszego miasta po dziś dzień.

W wydarzeniu wzięli udział członkowie Polonii, pracownicy Ambasady RP w Baku, obywatele Polski, pracujący i mieszkający w Baku, a także społeczność stolicy Azerbejdżanu.

22 октября 2014 г. Центром Польской Культуры «Полония» в Азербайджане, при поддержке Посольства Республики Польша в Баку, был проведен вечер памяти великого польского архитектора Юзефа Гославского (1865- 1904). Мероприятие было приурочено к 110 годовщине со дня смерти главного архитектора Баку.

Вечер, который состоялся в Еврейском Культурном Центре, открыл приветственной речью Анджей Кнефэль — министр-советник Посольства Польши. В литературно-музыкальной программе вечера прозвучали произведения польских, азербайджанских и итальянских композиторов, были исполнены песни о Варшаве, Баку, ариетта Н. Монфроче «Сердце Мое» , А. Каччини «Ave Maria» и др. Вокальная часть концерта была представлена Сабиной Исмаиловой, Петром Брылинским, Айханом Имановым, партии на фортепиано — Алла Мамедова, тар- Мирали Ализаде, Фарид Гурбанлы, аккордеон -Наиля Аллахверанова. Техническая поддержка вечера осуществлялась г-ном Офилем Исмаиловым.
Госпожа Консул — Антонина Михаловска поблагодарила всех за проведенную работу и внимание к польскому наследию в Азербайджане.

К памятному мероприятию была приурочена фотовыставка «Польская архитектура Баку конца XIX – начала XX в.». Центральное место экспозиции занимали фотографии творений архитектора Гославского, а так же других прославленных польских архитекторов, чьи работы и по сей день являются украшением нашего города.

На вечере присутствовали члены польской диаспоры, сотрудники Посольства Республики Польша в Баку, граждане Польши, работающие в Баку, общественность столицы Азербайджана.

 

Запись опубликована в рубрике Ambasada RP w Baku, Polacy w Azerbejdżanie, Polacy w Baku, Polonia w Azerbejdżanie, Polska Azerbejdzan, Polska Kultura, Wiadomości, Польша-Азербайджан, поляки в Баку, Последнее событие. Добавьте в закладки постоянную ссылку.