Pamięć droższa niż słowa ПАМЯТЬ ДОРОЖЕ ЧЕМ СЛОВА

Członkowie Centrum Polskiej Kultury „Polonia” zrealizowali projekt odnowienia dwóch polskich grobów na cmentarzu Gowsańskim w Baku. Na mogiłach Walentyny Kazirowskiej i Jadwigi Iwanowskiej postawiono katolickie krzyże i nagrobki z napisami w języku polskim. Obie panie były członkiniami polskiej diaspory (od początku należały do organizacji), a także parafiankami rzymsko-katolickiego kościoła w Baku. Zostały ochrzczone w starym kościele, który zburzono za czasów radzieckich. Ojciec Walentyny Kazirowskiej pracował jako kolejarz i był represjonowany w 1937 r. Pani Kazirowska nie miała rodziny, zaś jedyny syn pani Iwanowskiej od dawna mieszka w Rosji, w związku z czym ich groby były zaniedbane. W tej sytuacji Centrum Polskiej Kultury „Polonia” uznało, że powinno zatroszczyć się o pamięć członków polskiej diaspory. W chwili obecnej prowadzone są poszukiwania innych polskich miejsc pochówku oraz sprawdzanie ich stanu.

ПАМЯТЬ ДОРОЖЕ ЧЕМ СЛОВА

Члены Центра Польской Культуры «Полония» осуществили проект по реставрации двух польских могил на Говсанском кладбище города Баку. Были установлены католические кресты и надгробные камни с памятными надписями на польском языке. Это захоронения членов польской диаспоры Валентины Казировской и Ядвиги Ивановской. Они были в числе первых членов организации и являлись прихожанками Римско-Католической Церкви Баку. Обе были крещены в старой Католической Церкви, которая была уничтожена в годы Советской власти. Отец Валентины Казировской был железнодорожником, его репрессировали в 1937 г. У Валентины Казировской не было родственников, а единственный сын Ядвиги Ивановской давно проживает в России. Поэтому не было никакого ухода за могилами и Центр Польской Культуры «Полония» посчитал своим долгом заботу о памяти членов польской диаспоры. В настоящее время проводятся работы по выявлению других польских могил и их состоянию.

Запись опубликована в рубрике Polonia w Azerbejdżanie, Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.