15 sierpnia — Święto Wojska Polskiego

15 августа – Праздник Войска Польского

43-45 PDF