Polski Jazz w Azerbejdżanie

Ambasada RP w Baku we współpracy z Bakijskim Międzynarodowym Festiwalem Jazzowym zorganizowała koncert Tria Artura Dutkiewicza w stolicy Azerbejdżanu.

Goście zostali przywitani przez Ambasadora Marka Całkę, który opowiedział o historii polskiego jazzu. Następnie, rozpoczął się nastrojowy koncert złożony z różnorodnych kompozycji jazzowych Artura Dutkiewicza, doskonale łączących polskie melodie ludowe ze współczesnymi trendami światowej sceny jazzowej.

W koncercie Tria Artura Dutkiewicza wzięli udział członkowie społeczności lokalnej, bakijska Polonia, azerbejdżańscy działacze na rzecz kultury, a także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Udział polskich muzyków w najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniu muzycznym w Azerbejdżanie służył wspieraniu rozwoju współpracy wybitnych polskich i azerbejdżańskich jazzmanów.

 

Польский джаз в Азербайджане

 

Посольство Республики Польша в Баку совместно с Бакинским Международным Джазовым Фестивалем организовало концерт Трио Артура Дуткевича в столице Азербайджана.

Гостей поприветствовал Посол Марек Цалка, который рассказал об истории польского джаза. Далее начался атмосферный концерт, состоящий из различных джазовых композиций Артура Дуткевича отлично сочетающих польские народные мелодии с современными трендами мировой джазовой сцены.

В концерте Трио Артура Дуткевича приняли участие общественность, бакинская Полония, азербайджанские деятели культуры, а также представители дипломатического конкурса.

Участие польских музыкантов в самом узнаваемом  в Азербайджане музыкальном мероприятии способствовало поддержке развития сотрудничества известных польских и азербайджанских джазменов.

Посольство Польши в Азербайджане