Spotkanie Ministra J. Dziedziczaka z bakijską Polonią

W dn. 15 – 17 sierpnia br. wiceszef ministerstwa spraw zagranicznych Jan Dziedziczak odbył spotkania z przedstawicielami tut. organizacji polonijnych.

Dnia 15 bm. sekretarz stanu Jan Dziedziczak wraz z delegacją wziął udział we Mszy Świętej z udziałem Polaków i tut. Polonii w kościele katolickim pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Baku. Księża opiekujący się parafią przekazali delegatom strony polskiej publikacje nt. wizyty papieża Jana Pawła II w Azerbejdżanie, natomiast Wiceszef MSZ zadeklarował przekazanie kościołowi w Baku kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 300. rocznicę jego koronacji.

W świetlicy świątyni, której dzwony ufundował śp. prezydent Lech Kaczyński, obyło się spotkanie Sekretarza Stanu z przedstawicielami tut. Polonii oraz Polakami pracującymi w Azerbejdżanie.

„Przekazujcie polskość kolejnym pokoleniom – to nasza najważniejsza prośba” – zaapelował Sekretarz Stanu do członków tut. organizacji polonijnych, podkreślając znaczenie nauki języka polskiego dla utrzymania tożsamości.

W dniu 17 sierpnia br. wiceszef MSZ Jan Dziedziczak odwiedził dom – muzeum słynnego polskiego architekta Józefa Gosławskiego, w którym spotkał się z członkami organizacji polonijnych, w tym z opiekunką pamiątek — p. Ireną Trofimową- Chomicką. Wiceminister wyraził podziękowanie przedstawicielom Polonii za dotychczasową troskę o polskie dziedzictwo narodowe w Baku i zadeklarował wsparcie władz polskich dla jego zachowania dla potomnych.

W programie polonijnym wizyty wiceministra Jana Dziedziczaka w Azerbejdżanie uczestniczyli również minister edukacji narodowej Anna Zalewska, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski oraz przedstawiciele Parlamentu RP – senator Małgorzata Kopiczko i poseł Piotr Cieśliński.

AMBASADA RP W BAKU