Uroczyste obchody z okazji Narodowego Dnia Niepodległości i 25- lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Azerbejdżanem

W dniu 25 listopada 2017 r. Ambasada RP w Baku zorganizowała koncert chopinowski w wykonaniu prof. Agnieszki Przemyk – Bryły i przyjęcie upamiętniające 99- tą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz jubileusz nawiązania polsko – azerbejdżańskich relacji dyplomatycznych.

Uroczystości odbyły się w siedzibie Związku Kompozytorów Azerbejdżanu, a swoją obecnością stronę polską zaszczycili przedstawiciele bakijskiej Polonii, członkowie korpusu dyplomatycznego – w tym wielu ambasadorów, środowisk związanych z nauką i kulturą.

W przeddzień koncertu, profesor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, p. Agnieszka Przemyk – Bryła, przeprowadziła całodzienne warsztaty gry na fortepianie ze studentami Bakijskiej Akademii Muzycznej, które cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży i pedagogów.

Торжественное празднование по случаю Национального Дня независимости и 25-летия установления дипломатических отношений  между Польшей и Азербайджаном

 

25 ноября 2017 г. Посольство Республики Польша в Баку организовало концерт Шопена в исполнении проф. Агнешки Пшемык – Брылы и фуршет, в память о 99-ой годовщине получения Польшей независимости и юбилея установления польско-азербайджанских дипломатических отношений.

Торжество прошло в Союзе Композиторов Азербайджана, а своим присутствием оказали честь представители бакинской Полонии, члены дипломатического корпуса – в том числе многие послы, научных и культурных кругов.

Накануне концерта профессор Варшавского Музыкального Университета им. Ф. Шопена, пани Агнешка Пшемык – Брыла целый день проводила мастер-клаасс игры на фортепиано со студентами Бакинской Музыкальной Академии, который привлек большой интерес молодежи и педагогов.

Посольство Польши в Азербайджане