Author Archives: admin

Obchody Narodowego Dnia Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej

Oświadczenie Rzecznika Rządu

Głos Premiera Mateusza Morawieckiego w dyskusji w Monachium w najmniejszym nawet stopniu nie służył negowaniu Holokaustu ani obciążaniu Żydowskich Ofiar jakąkolwiek odpowiedzialnością za niemieckie ludobójstwo.

Футбольный турнир между парламентскими командами по случаю 100-летнего юбилея Милли Меджлиса

Nagroda Świadek Historii (dla osób i organizacji spoza Polski) — IV edycja (zgłoszenia do 30 czerwca 2018 r.)

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza czwartą edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla Подробнее

Polski Jazz w Azerbejdżanie

«Dzień Polski» podczas siódmej edycji międzynarodowego festiwalu muzyki korzennej „Jedwabny Szlak” w Szeki

Uroczyste obchody z okazji Narodowego Dnia Niepodległości i 25- lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Azerbejdżanem

Spotkanie Ministra J. Dziedziczaka z bakijską Polonią

Встреча министра Яна Дзедзичака с бакинской Полонией

Konstanty Borysoglebski (16.10.1865 — 1920)