Wakacje z Fundacją SEMPER POLONIA.

Jak co roku warszawska Fundacja SEMPER POLONIA przygotowała bogatą ofertę szkoleń i stażów zawodowych dla młodzieży polonijnej  z całego świata i w różnym wieku. Zachęcając do zapoznania się z krótką charakterystyką poszczególnych projektów oraz szczegółami procesu rekrutacji informujemy, że uczestnictwo w nich jest bezpłatne, a Fundacja pokrywa w całości koszty pobytu uczestników w Polsce oraz częściowy koszt dojazdu do i z Polski. POLECAMY!  

 

Warsztaty dziennikarskie SEMPER POLONIA

dla młodzieży polonijnej z całego świata.

Warsztaty adresowane są do osób polskiego pochodzenia w wieku 18-30 lat, aktywnie działających w środowiskach polskich w krajach zamieszkania, mających wiedzę o sprawach ważnych dla Polaków i Polonii w zakresie lokalnym  i globalnym, które chciały by w przyszłości podjąć współpracę z fundacyjnym portalem IUVENUM POLONIA oraz TVP Polonia i Polskim Radiem S.A. – sekcją „Radio Dla Zagranicy”. W procesie rekrutacji preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie, co najmniej amatorskie z dziennikarstwem lub pracą edytorską w języku polskim i dysponujący odpowiednimi możliwościami technicznymi i logistycznymi, niezbędnymi do podjęcia przyszłej współpracy.

W programie dwutygodniowych warsztatów przewidziane są zajęcia teoretyczno-praktyczne z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego, radiowego i prasowego (internetowego). Wysoki poziom merytoryczny szkolenia zapewnią trenerzy Akademii Telewizyjnej TVP S.A, sekcji szkoleń Polskiego Radia S.A. oraz dziennikarze i personel techniczny portalu IUVENUM POLONIA, TVP Polonia oraz Polskiego Radia S.A.

Warsztaty odbędą się w Warszawie w pierwszej połowie sierpnia (dokładny termin szkolenia zostanie ustalony do końca maja br.). Fundacja SEMPER POLONIA pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz częściowy koszt dojazdu do i z Polski.

Zgłoszenia do Warsztatów w formie prezentacji wideo (np. wideo CV lub dziennikarskie pozdrowienie z miasta zamieszkania kandydata — plik lub link do serwisu wideo, np. YouTube), wraz z dołączoną ankietą rekrutacyjną (do pobrania na stronie Fundacji SEMPER POLONIA – www.semperpolonia.pl) oraz przykładowym krótkim artykułem o tematyce polonijnej, należy przesyłać na adres warsztaty.dziennikarskie@semperpolonia.pl do 30 czerwca br. Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela Grzegorz Rogowski: tel.: +48-22-505-66-77, email: grogowski@iuve.pl

 

Warsztaty Ekonomiczne SEMPER POLONIA

dla młodzieży polskiej z Ukrainy.

Szkolenie skierowane jest do stypendystów Fundacji z Ukrainy oraz aktywnych młodych uczestników życia polskiego i polonijnego, zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej w tym kraju.

Podczas „Warsztatów…” uczestnicy zdobędą w wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz biznesowych potrzeb rynku ukraińskiego, a także praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na Ukrainie. W trakcie szkolenia określą obszary gospodarki, w których chcieliby rozpocząć własną działalność, przygotują biznes plan przedsięwzięć, które będą chcieli realizować, poznają ramy prawne i uwarunkowania społeczne w jakich przyjdzie działać ich przyszłej firmie.

Zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń poprowadzą wybitni teoretycy i praktycy biznesu na Ukrainie ze Stowarzyszenia Business Baltic Forum, Uniwersytetu w Charkowie oraz – po raz pierwszy – z amerykańskiej uczelni prawniczo-ekonomicznej Chicago Kent College of Law, posiadającej przedstawicielstwa w Polsce i na Ukrainie. Zajęcia będą prowadzone w języku polskim, ukraińskim i angielskim.

Szkoleniu będzie towarzyszył bogaty program kulturalno-integracyjny.

Warsztaty odbędą się w Warszawie w dniach 29 lipca – 4 sierpnia 2012 r. Fundacja SEMPER POLONIA pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz częściowy koszt dojazdu do i z Polski.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej (do pobrania na stronie Fundacji – www.semperpolonia.pl) oraz wymaganych załączników (skan paszportu, skan legitymacji studenckiej) na adres: grogowski@iuve.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 czerwca 2012 r. Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela Grzegorz Rogowski – email: grogowski@iuve.pl, tel.: +48-22-505-66-77

 

„Szkoła Liderów” SEMPER POLONIA

dla młodzieży polonijnej z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Rumunii, Serbii, Czech, Słowacji, Rosji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Do udziału w szkoleniu Fundacja zaprasza członków Klubów Stypendystów SEMPER POLONIA oraz liderów młodzieżowych organizacji polskich i polonijnych.

Tegoroczna edycję „Szkoły Liderów” będzie w całości poświęcona zagadnieniom związanym z przygotowaniem projektów społecznych i kulturalnych oraz nawiązywaniu partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Podczas szkolenia zostaną wypracowane projekty adresowane do środowisk polskich i polonijnych za granicą, z uwzględnieniem partnerstwa zagranicznych organizacji pozarządowych. 

Szkolenie odbędzie siew dniach 5 – 14 sierpnia 2012 r. w Warszawie. Termin nadsyłania zgłoszeń to do 22 czerwca 2012 r. Warunki Konieczn do udziału w szkoleniu to dobra znajomość języka polskiego, aktywna działalność w polonijnych organizacjach pozarządowych lub nieformalnych grupach młodzieżowych oraz wiek od 18 do 30 lat. Ponadto od uczestników szkolenia Fundacja oczekuje zaangażowania, kreatywności, otwartości, komunikatywności oraz zainteresowania sprawami społeczno-kulturalnymi. 

Fundacja SEMPER POLONIA pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz częściowy koszt dojazdu do i z Polski. Osoby zainteresowanie szkoleniem prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej (do pobrania na stronie Fundacji – www.semperpolonia.pl), załączników, CV wraz z listem motywacyjnym  na adres: pkolodziej@semperpolonia.pl. Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela Piotr Kołodziej: e-mail: pkolodziej@semperpolonia.pl, tel.: +48-22-505-66-77.

 

Spotkania z językiem polskim w Warszawie

dla młodzieży polonijnej z całego świata.

To wspólny projekt Fundacji z Fundacją Nauki Języków Obcych Linguae Mundi, adresowany do stypendystów Fundacji oraz studentów polonijnych, którzy pragną podnieść swoją znajomość języka polskiego, zdobyć kompetencje językowe, które umożliwią swobodne uczestniczenie w dyskusjach, rozmowach kwalifikacyjnych, prowadzenie negocjacji oraz prezentacji w języku polskim.

Tematyka zajęć będzie dostosowana do potrzeb językowych słuchaczy, którzy mówią już po polsku i potrzebują praktyki w posługiwaniu się „codziennym” językiem polskim. Program obejmie także zapoznanie się z bogatym dziedzictwem polskiej historii, kultury, dziełami polskiej kinematografii i sztuki. Planowane jest odwiedzenie m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowego, Zamku Królewskiego, Wilanowa, Centrum Nauki Kopernik gdzie zapoznacie się z bogatą ofertą kulturalną Warszawy i Polski.

                Warsztaty odbędą się w dniach 7.07 – 02.09.2012 r. i będą podzielone na 4 turnusy po 25 osób:

1 turnus: 08.07 – 21.07.2012 r. zgłoszenia do 01.06.2012 r.

2 turnus: 22.07 – 04.08.2012 r. zgłoszenia do 01.06.2012 r.

3 turnus: 5.08 – 18.08.2012 r.   zgłoszenia do 15.06.2012 r.

4 turnus: 19.08 – 01.09.2012 r. zgłoszenia do 15.06.2012 r.

Fundacja gwarantuje zakwaterowanie, dietę na czas trwania stażu, bilet komunikacji miejskiej oraz częściowy zwrot kosztów podróży. Osoby zainteresowanie kursem prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej (do pobrania na stronie Fundacji – www.semperpolonia.pl), załączników, CV wraz z listem motywacyjnym  na adres: gzurawiecki@semperpolonia.pl. Informacji dot. kursu udziela Grzegorz Żurawiecki: e-mail: gzurawiecki@semperpolonia.pl, Tel.: +48-22-505-66-79.

 

Specjalistyczny kurs języka polskiego medycznego

dla młodzieży polonijnej z Białorusi, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Inicjatywa skierowana jest do młodzieży polskiego pochodzenia studiującej medycynę lub farmację na białoruskich, kazachskich, litewskich, mołdawskich, rosyjskich lub ukraińskich uczelniach wyższych. Celem kursu będzie poznanie polskiej terminologii i struktur charakterystycznych dla języka medycznego, strategii językowych wymaganych w pracy z tekstami medycznymi i pacjentem oraz opanowanie i posługiwanie się  terminologią medyczną w języku polskim. Zajęcia poprowadzą wykładowcy Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

                Kurs odbędzie się w dniach 2 — 13 lipca 2012 r. w Warszawie. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 1 czerwca 2012 r. Organizatorzy kursu gwarantują zakwaterowanie, dietę na czas trwania kursu, bilet komunikacji miejskiej oraz częściowy zwrot kosztów podroży.

Osoby zainteresowanie kursem prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej (do pobrania na stronie Fundacji – www.semperpolonia.pl), załączników, CV wraz z listem motywacyjnym  na adres: gzurawiecki@semperpolonia.pl. Szczegółowych informacji dot. kursu udziela Grzegorz Żurawiecki: e-mail: gzurawiecki@semperpolonia.pl, tel.: +48-22-505-66-79.

 

Mistrzowskie Warsztaty Interdyscyplinarne Agaty Steczkowskiej

dla młodzieży z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii,  Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii

Warsztaty skierowane są do uzdolnionej artystycznie młodzieży polonijnej w wieku od 18 do 25 lat z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zajęcia będą doskonałą okazją do poznawania tajników muzyki, teatru, tańca, rzeźbiarstwa, fotografii czy sztuk plastycznych pod okiem uznanych autorytetów.

Zajęcia prowadzone będą według autorskich programów, łamiących stereotyp ciężkiej i mozolnej nauki w szkole. W zamian zaproponują twórcze działanie pełne radości oraz nowych inspiracji. Ukoronowaniem warsztatów jest otwarte dla publiczności Wielkie Przedstawienie, podczas którego wszyscy uczestnicy, pokonując tremę, prezentują swoje osiągnięcia.

Warsztaty odbędą się w dniach 25 lipca — sierpnia 2012 r. w Warszawie. Termin nadsyłania zgłoszeń to 15 czerwca 2012 r. Fundacja SEMPER POLONIA zagwarantuje zakwaterowanie wraz z wyżywieniem oraz częściowy zwrot kosztów podróży. 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: pkolodziej@semperpolonia.pl. W liście motywacyjnym proszę opisać swoją dotychczasową aktywność na polu kultury. Szczegółowych informacji dot. warsztatów udziela Piotr Kołodziej: e-mail: pkolodziej@semperpolonia.pl, tel.: +48-22-505-66-77.

 

Staże zawodowe SEMPER POLONIA

dla młodzieży polonijnej z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Fundacja SEMPER POLONIA w porozumieniu z polskimi firmami organizuje od 1998 r. praktyki i staże zawodowe dla najlepszych stypendystów – studentów oraz absolwentów. O pomoc w organizacji stażu w Polsce mogą ubiegać się osoby, które

— posiadają narodowość polską lub mogą wykazać swoje polskie pochodzenie (potwierdzone przez placówkę dyplomatyczno- konsularną działającą w kraju zamieszkania wnioskodawcy)

— są studentami, kończą studia lub już ukończyli studia magisterskie i obronili dyplom na uczelniach w krajach innych niż Polska

— w czasie odbywania studiów magisterskich osiągali w nauce wyniki co najmniej dobre

— posługują się językiem polskim w stopniu dobrym

— aktywnie działają na rzecz miejscowego środowiska polonijnego lub biorą udział w przedsięwzięciach promujących Polskę

— nie posiadają stałego zatrudnienia, nie otrzymują i nie ubiegają się o stypendium z innej organizacji społecznej lub instytucji rządowej, działającej na rzecz środowiska polonijnego

— nie ukończyły 30 roku życia w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie do programu stażowego.

Staże odbywają się w różnych częściach Polski. Fundacja gwarantuje zakwaterowanie, dietę na czas trwania stażu, bilet komunikacji miejskiej oraz częściowy zwrot kosztów podróży. Osoby ubiegające się o staż proszone są o o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej (do pobrania na stronie Fundacji- www.semperpolonia.pl) i przesłanie wraz z listem motywacyjnym oraz Curriculum Vitae na adres: gzurawiecki@semperpolonia.pl. Szczegółowych informacji dot. stażów i szkoleń udziela Grzegorz Żurawiecki: e-mail: gzurawiecki@semperpolonia.pl, tel.: +48-22-505-66-79.

Запись опубликована в рубрике Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.