II Międzynaro​dowy Konkurs Literacko-​plastyczny «Polak- to brzmi dumnie»pl/рус

W czerwcu pod patronatem Ministra Edukacyi Narodowej Polski w Białymstoku,  odbył się   II Międzynaro​dowy Konkurs Literacko-​plastyczny «Polak- to brzmi dumnie»
 
Spośród 1678 prac literackich i plastycznych z całego świata ( Polska, Białoruś, Ukraina, Rosja, Bułgaria, Czechy, Węgry, Niemcy, Belgia, Francja, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Azerbejdzan, Uzbekistan, USA, Kanada, Argentyna, Nowa Zelandia, Grecja)
 Ibrahim Abdulla (10 lat) z Azerbejdżanu uczestniczył w konkursie, jego pracy została przyznana specjalna nagroda.
 Gratulacje dla młodego uczestnika naszej  Polonii Ibrahima, życzymy mu dalszych sukcesów!
 
   В  июне 2012 года под патронажем Министерства Образования Польши, в городе Белосток, прошел Международный литературно-художественный конкурс. Конкурс проходил под девизом — «Поляк — звучит гордо».
 На суд жюри было представлено 1678 литературных и художественных работ. География конкурсантов была необычайно широка — Польша, Белорусь, Украина, Россия, Болгария, Венгрия, Германия, Бельгия, Франция, Швеция, Швейцария, Великобритания, Азербайджан, Узбекистан, США, Канада, Аргентина, Новая Зеландия, Греция. От Азербайджана участвовал 10- летний Ибрагим Абдулла, его работа была отмечена специальным призом.
 Поздравляем юного участника нашей «Полонии» Ибрагима и желаем ему дальнейших творческих успехов!
 
 
 
 
 
 
 
 
Запись опубликована в рубрике Polacy w Azerbejdżanie, Polonia w Azerbejdżanie, Pozdrowienie, Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.