Szczęśliwe „LATO Z POLSKĄ”.

pl/рус Już po raz trzeci dzieci z Polonii Azerbejdżanu odwiedziły Polskę. W tym roku dzieci wraz z rodzicami na zaproszenie Klubu Inteligencji Katolickiej spędziły wspaniały tydzień w Warszawie. Program odwiedzin był bardzo bogaty: zwiedzanie zabytków Warszawy i jej głównych atrakcji turystycznych:  Łazienki — zachwycające i obiektami muzealnymi, i pawiami czy rudymi wiewiórkami, które wpisane są od dawna w niepowtarzalny krajobraz tego pięknego parku, gdzie każdy kamień ma swoją historię; Centrum Nauki Kopernik; Muzeum Powstania Warszawskiego; warszawskie zoo. Dzieci miały okazję zwiedzić nawet Pałac Prezydencki. Jednego dnia grupa z Baku udała się do Krakowa na zwiedzanie «Duchowej Stolicy Polski». Podczas pobytu dzieci otrzymały wielu upominków, które zabrały ze sobą jako pamiątki.
Serdecznie dziękujemy każdemu, kto przyczynił się do zorganizowania oraz sfinansowania pobytu dzieci z Azerbejdżanu w Warszawie. Szczególne podziękowania składamy dla Pani Konsul Ambasady RP w Baku Antoniny Michałowskiej, która zorganizowała wyjazd. Serdecznie dziękujemy też opiekunom: Adamu Góreckiemu i Zosi Rej, za opiekę i troskę o naszych najmłodszych.

Уже в третий раз дети из Полонии Азербайджана посетили Польшу. В этом году дети с родителями провели прекрасную неделю в Варшаве по приглашению Клуба Католической Интеллигенции.

Программа пребывания была очень насыщенной. Посещение памятников Варшавы и ее главных исторических мест : Лазенки- увлекательные с музейными объектами и павлинами или рыжими белками, которые вписаны с давних пор в неповторимый пейзаж этого прекрасного парка, где каждый камень имеет свою историю; Центр Науки Коперник; Музей Варшавского Восстания; варшавский зоопарк. Дети побывали на экскурсии даже в Президентском Дворце. Одного дня группа из Баку отправилась посетить Краков — «Духовную Столицу Польши». Во время пребывания дети получили много сувениров, которые привезли с собой как память о поездке.

 Сердечно  благодарим всех, кто оказал содействие в организации и финансировании пребывания детей из Азербайджана в Варшаве, особую благодарность выражаем Госпоже Консул Посольства RP в Баку — Антонине Михаловской, которая организовала выезд детей.  Сердечно благодарим опекунов пана Адама Гурецкого и пани Зосю Рэй за сердечность и заботу о наших детях.

Запись опубликована в рубрике Slider. Добавьте в закладки постоянную ссылку.