IX EDYCJA’ 2012

  I. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 16-21 lat mieszkającej poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, znającej biegle język polski i język kraju zamieszkania. Mile widziana jest młodzież dwujęzyczna ze środowisk polonijnych zamieszkująca wszystkie kraje świata ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.

 II. CEL

Celem konkursu jest zawiązanie przy Polskim Ośrodku Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ  grupy młodych miłośników literatury polskiej. Dzięki konkursowi mamy nadzieję na nawiązanie kontaktu i współpracy artystycznej, widząc w laureatach konkursu przyszłych promotorów i tłumaczy polskiej współczesnej dramaturgii, poezji i literatury.

 III. ORGANIZATORZY

Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ w Warszawie.

 IV. WARUNKI

1. Należy dokonać przekładu dwóch fragmentów literatury pięknej z podaniem źródła (tytuł, autor, wydawca, rok wydania):

a. z języka polskiego na język kraju zamieszkania,

b. z języka kraju zamieszkania na język polski.

2. Tłumaczenie nie powinno przekraczać dwóch stron formatu A-4 przy rozmiarze czcionki 12 i półtora wierszowym akapicie.

3. Tłumacze mają prawo do wyboru dowolnego tekstu literackiego prozy, poezji lub dramatu. Tłumacz może również dokonać przekładu fragmentu   ze współczesnych  autorów polskich.

4. Każdy uczestnik przesyła tylko jeden komplet tłumaczenia

5. Warunkiem udziału jest przesłanie karty zgłoszenia wypełnionej drukowanymi literami wraz z pracą do dnia 1 lipca 2012roku.

6. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych prac we własnych publikacjach z podaniem autora.

 V. TERMINY I ADRESY

1. Materiały konkursowe (oryginały dwóch tekstów i przekłady) wraz z kartą zgłoszenia (wypełnioną drukowanymi literami) należy przesłać

do dnia 1 lipca 2012 roku w formie elektronicznej na adres:  assitej@poczta.onet.pl

lub w formie tradycyjnej (pisemnej), pocztą na adres:  00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18

2. O przyjęciu pracy decyduje data jej wysłania.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 lipca 2012 r.

 VI. JURY 

W jury konkursu zasiądą uznani tłumacze literatury polskiej i obcej, literaci i twórcy polskiego teatru pod przewodnictwem prof. Macieja Wojtyszki.

 VII. NAGRODY

1. O przyznaniu nagród decyduje jury, które przyzna:

a. 10 nagród w postaci zaproszenia laureatów na letnie warsztaty teatralno-dramaturgiczno-translatorskie w Polsce

     w terminie 19-31 sierpnia 2012r.

b. nagrody rzeczowe,

c. wyróżnienia.

2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.assitej.pl ,

Pytania prosimy kierować e-mailem na adres: mlodzitlumacze@op.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

oraz do koordynatora projektu:  Grażyna Karwowska-Winiarek  tel: 048 22 215-47-47,  048 22 32-96-223

  IX. SPRAWY NIE UJETE W REGULAMINIE ROZSTRZYGA ORGANIZATOR KONKURSU. 

 

   

POLSKI OŚRODEK MIĘDZYNARODOWEGO STOWARSZYSZENIA
TEATRÓW DLA DZIECI i MŁODZIEŻY ASSITEJ
 00-716 Warszawa, ul.Bartycka 18
 NIP: 521-28-05-691    REGON: 001012956

Запись опубликована в рубрике Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.