STAŻY DLA DZIENNIKARZY MEDIÓW POLONIJNYCH NA WSCHODZIE

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu organizuje program STAŻY DLA DZIENNIKARZY MEDIÓW POLONIJNYCH NA WSCHODZIE.
Do udziału w programie mogą zgłaszać się również pracownicy innych mediów
niż polonijne, mający polskie pochodzenie.
Ogłoszona została dodatkowa tura przyjmowania zgłoszeń. Termin składania
zgłoszeń do udziału w programie został przedłużony do 6 PAŹDZIERNIKA 2013
ROKU.

Bardzo prosimy w miarę Państwa możliwości o rozpowszechnienie informacji z
załącznika poprzez rozmieszczenie na swoich stronach internetowych.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na:
www.kew.org.pl w zakładce PROGRAMY —> Staże dla dziennikarzy mediów na Wschodzie

Więcej o programie:

Adresaci i cele:
Staże adresowane są do dziennikarzy mediów polonijnych na obszarze
poradzieckim. Jego celem jest pogłębienie warsztatu dziennikarskiego przez
dziennikarzy z Europy Wschodniej, poznanie procesu polskiej transformacji
systemowej po roku 1989 oraz pogłębienie znajomości kultury polskiej, spraw
politycznych, ekonomicznych i życia codziennego. Dodatkowym elementem
projektu jest nawiązanie nowych kontaktów ze środowiskami dziennikarskimi w
Polsce. Istotnym elementem projektu jest również przekazanie polskich
doświadczeń w zakresie obecności mediów w Internecie, wykorzystania
nowoczesnych środków komunikacji oraz trendów rozwoju mediów
elektronicznych.
W projekcie mogą wziąć udział pracownicy mediów polonijnych (radio,
telewizja, prasa, media elektroniczne) z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy,
Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgistanu,
Turkmenistanu, Mołdawii, Kazachstanu.
Do udziału w programie mogą zgłaszać się również pracownicy innych mediów
niż polonijne, mający polskie pochodzenie.

Założenia:
Pobyt w Polsce odbędzie się w terminie:
•       4 listopada – 1 grudnia 2013
Program realizowany będzie w Warszawie (4-6 listopada 2013, 12-17 listopada
2013), Gdańsku (7-12 listopada 2013), Krakowie (18-23 listopada 2013) oraz
Wrocławiu (24 listopada – 1 grudnia 2013).

Na program staży złożą się:
•       Zajęcia praktyczne uwzględniające specyfikę warsztatową różnych typów
dziennikarstwa: prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz dziennikarstwa
on-line.
•       Wizyty w redakcjach. Zajęcia dobrych praktyk redaktora.
•       Wykłady i spotkania ze specjalistami z zakresu dziennikarstwa, public
relations i marketingu medialnego.
•       Zajęcia i spotkania poświęcone poznaniu bieżącej problematyki w Polsce, w
różnych aspektach: politycznym, społecznym, kulturalnym, międzynarodowym,
ekonomicznym, historii najnowszej.
•       Program dodatkowy: wizyty w instytucjach kultury i nauki, życia
gospodarczego, domach mediowych, udział w imprezach kulturalnych.

Uczestnicy staży zostaną wybrani w otwartym konkursie. Aby wziąć udział w
rekrutacji należy zapoznać się treścią Regulaminu oraz wypełnić formularz
zgłoszeniowy.  Aplikacje będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 6
października 2013 roku. Zgłoszenia rozpatrywane będą na bieżąco.

Organizatorem staży i pobytów dla dziennikarzy mediów polonijnych na
Wschodzie jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we
Wrocławiu. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności,  w ramach programu Study Tours to Poland.

Uwaga! Zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu. Przed przystąpieniem do
rekrutacji należy zapoznać się z treścią regulaminu.

Запись опубликована в рубрике Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.