Uroczyste otwarcie Szkoły Niedzielnej Języka Polskiego

pl|рус  W dniu 05.05.2014 r. w murach Bakińskiego Uniwersytetu Słowiańskiego podpisana została przez Ambasadora RP w Baku,Pana Michała Łabendę oraz Rektora ww. Uniwersytetu,Pana Asifa Hadżyjewa umowa, na mocy której otwarto Szkołę Niedzielną Języka Polskiego.

 
W swym przemówieniu Rektor BSU, A. Hadżyjew stwierdził, iż: „Głównym celem tego projektu pozostaje edukacja młodzieży w duchu przyjaźni z narodami innych krajów, włączanie do światowej kultury, częścią której jest także i polska kultura”.
Pan ambasador Polski w Baku Michał Łabenda podziękował kierownictwu BSU za okazane wsparcie i zaangażowanie. Jednocześnie wyraził nadzieję, że otwarcie niedzielnej szkoły stanie się kolejnym krokiem na rzecz rozwoju i umacniania polsko-azerbejdżańskich stosunków.

 

Przybyli na uroczystości Goście zostali powitani przez studentów wydziału języka polskiego i literatury BSU, a także przez przedstawicieli Polonii w Baku.

 

Zajęcia w ramach Szkoły prowadzone będą przez Panią Monikę Pacukiewicz oraz Panią Annę Jagłowską. Szkoła Języka Polskiego pozostanie otwarta dla wszystkich zainteresowanych nauką naszego języka.

 

5 мая  при Бакинском Славянском Университете состоялось торжественное открытие воскресной школы польского языка.

 

 Договор об открытии воскресной школы, подписали посол Польши в Азербайджане Михал Лабенда и ректор Бакинского Славянского Университета, профессор Асиф Гаджиев.

 Гостей приветствовали студенты отделения польского языка и литературы БСУ, представители польской диаспоры «Полония» в Азербайджане.
«Главная цель этого проекта – воспитание молодежи в духе дружбы с народами других стран, приобщение к мировой культуре, частью которой является и польская культура», — сказал ректор БСУ  А.Гаджиев.
 
Посол Польши Михал Лабенда выразил благодарность руководству БСУ за поддержку, выразил уверенность, что открытие воскресной школы станет еще одним шагом в развитии и укреплении польско-азербайджанских связей.

 

Школа предусмотрена не только для поляков, проживающих в Азербайджане, но и для всех граждан Азербайджана, желающих изучить польский язык.

 

Проводить уроки будут преподаватели из Польши Анна Ягловска и Моника Пацукевич. Занятия в школе будут бесплатными.

 

Запись опубликована в рубрике Język polski, Polska Azerbejdzan, Polska Kultura, Slider, Польша-Азербайджан. Добавьте в закладки постоянную ссылку.