IV Międzynarodowy Konkurs „Polak to brzmi dumnie”-wyróżnienie Ajsel Rzajewej

Gratulujemy! Na IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literacki „Polak to brzmi dumnie” – objętym honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku nadesłano 294 prac literackich oraz 1145 prac plastycznych z Polski i ośrodków polonijnych z całego świata. Jury części plastycznej konkursu przyznało wyróżnienie pracy Świat Beksiński :

  Ajsel Rzajewej  Centrum Polskiej Kultury «Polonia», Baku, Azerbejżan .

 Organizatorzy serdecznie zapraszają laureatów i wyróżnionych uczestników na uroczystość podsumowania Konkursu, wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród, które odbędzie się 6 czerwca 2014 r., godz. 17.00 w Sali Kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, ul. Odeska 1.

Wystawę prezentowaną we foyer będzie można oglądać do 25 czerwca w godzinach pracy Opery.

 

«W swojej pracy przedstawiłam polskiego malarza, Zdzisława Beksińskiego, «-  opowiada Ajsel, «który żył w latach 1929 — 2005. Tło i lewa strona ogólnego obrazu są dwoma różnymi utworami tego twórcy. Kolory nie zostały wybrane przypadkowo. Zdzisław był bardzo koleżeńskim i pozytywnym człowiekiem, toż przedstawiony w światłych barwach, aniżeli jego utwór. Komuś mogą się one wydawać mroczne, lecz sam autor uważał, że pewne  barwy są nawet zabawne. Zachwycam się tym malarzem i przygotowywanie się do tego konkursu było prawdziwą przyjemnością.

 

 

«Я изобразила польского художника,жившего с 1929 по 2005 год, Здислава Бексинского,»- рассказывает Айсель Рзаева, » фон и левая сторона общей картины являются 2-мя разными произведениями этого художника. Цвета были выбраны не случайно. Здислав был очень общительным и позитивным поэтому изображен в более светлых тонах, чем его произведение.
 Кому то они могут показаться мрачными, но сам автор считал, что некоторые из них очень даже забавны. Я восхищаюсь этим художником и получила истинное удовольствие, работая над этим конкурсом.»

Поздравляем! Работа Айсель Рзаевой из Центра Польской Культуры «Полония» в Азербайджане была отмечена жюри Международного литературно- художественного конкурса  «Поляк — это звучит гордо». Для участия в конкурсе были приглашены дети и молодежь не только из Польши, но из Полонии всего мира. Представлено 294 литературные работы, 1145 художественных работ.

Организаторы приглашают лауреатов на торжественное вручение наград в Польшу город Белосток!

 

Запись опубликована в рубрике Polacy w Azerbejdżanie, Polacy w Baku, Polonia w Azerbejdżanie, Polska Kultura, Pozdrowienie, поляки в Баку, Последнее событие. Добавьте в закладки постоянную ссылку.