Młodież z Polonii Azerbejdżanu w sierpniu 2014 roku na zaproszenie Wspólnoty Polskiej odpoczywa w Gdańsku.

Młodież z Polonii Azerbejdżanu w sierpniu 2014 roku na zaproszenie Wspólnoty Polskiej odpoczywa w Gdańsku.

Молодежь из азербайджанской «Полонии»  по приглашению организации «Вспульнота Польска» и в августе месяце 2014 года, отдыхает в Польше, отдых организован в Гданьске.  Программа пребывания очень интересна и увлекательна.