Polski wieczór w Baku

Pierwszego dnia Igrzysk Europejskich wAzerbejdżańskiej Filharmonii Państwowej im. Muslima Magomajewa odbyła się Gala Polska.

Uczestnikami wydarzenia byli reprezentanci Europejskich Komitetów Olimpijskich, przedstawiciele administracji państwowej oraz świata kulturalno-naukowego, m.in. przewodniczący Europejskiego Komitetu Olimpijskiego, Patrick Hickey, szef protokołu dyplomatycznego MSZ a także ambasadorzy EU, USA i inni przedstawiciele CD.

Gala Polska rozpoczęła się pokazem  wystaw „Polska. Architecture” i „Witamy w Polsce”, następnie odbył się koncert symfoniczny w wykonaniu Azerbaijan State Symphony Orchestra pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego  z udziałem pianisty Krzysztofa Jabłońskiego. Honorowy patronat nad koncertem objęła Pani Anna Komorowska. Po koncercie miał miejsce uroczysty bankiet promujący polskie produkty żywnościowe, a akcentem specjalnym wieczoru był pokaz mody połączony z prezentacją biżuterii.


В рамках проводимых в Баку первых Европейских игр  в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева состоялся «День Польши».

В мероприятии приняли участие представители Европейских Олимпийских Комитетов, представители государственных структур, известные люди культуры и искусства, также председатель Европейского Олимпийского Комитета Patrick Hickey, главы и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане.

Мероприятие состояло из нескольких частей. В фойе филармонии были развернуты две выставки. Одна из них рассказывала о польской архитектуре разных эпох, вторая выставка под названием «Приглашаем в Польшу». В рамках мероприятия состоялся концерт известного польского пианиста Кшиштофа Яблонского, который выступил с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли под управлением польского дирижера Марчина Наленч-Нешеловского. Участники мероприятия также имели возможность ознакомиться с коллекцией польского дизайнера Наташи Павлученко и отведать образцы польской национальной кухни.

 

Запись опубликована в рубрике Polacy w Baku, Polska Azerbejdzan, Polska Kultura, Wiadomości, Европейские игры «Баку 2015», Польша-Азербайджан, поляки в Баку. Добавьте в закладки постоянную ссылку.