Медали польской команды в Первых Европейских Играх в Баку

W I Igrzyskach Europejskich w Baku Polska reprezentacja zdobyła 20 medali — 2 złote, 8 srebrnych i 10 brązowych.

 

Na najwyższe noty zasługują złote medalistki — kajakarka Marta Walczykiewicz i szablistka Angielika Wątor. Kajakarze rywalizowali w Mingieczaur. To właśnie tam po raz pierwszy podczas tej imprezy dane było wysłuchać «Mazurka Dąbrowskiego». Odegrano go Marcie Walczykiewicz najlepszej w wyścigu K-1 na sprinterskim dystansie 200 m. Ponownie «Mazurek» usłuszeliśmy w hali szermierczej. Złoty medal odbierała na podium Angielika Wątor — triumfatorka indywidualnego turnieju szablistek. Złote medalistki sprawiły sporo radości, ale w kajakarstwie o medale ( brązowe) postarały się jeszcze inne zawodniczki — czwórka w składzie: Karolina Naja, Edyta Dzieniszewska-Kierkla, Beata Mikołajczyk i Ewelina Wojnarowska na 500 m, oraz sama Wojnarowska na tym samym dystansie. Na dobrą ocenę zasłużyli reprezentaci, a dokładniej reprezentantki kolarstwa. Sportowa ambasadorka tej imprezy Maja Włoszczowska zdobyła brązowy medal. Występ Katarzyny Niewiadomej w kolarskim wyścigu szosowym  ze startu wspólnego sprawił jeszcze więcej radości, zdobyła ona srebrny medal. W boksie palma pierszeństwa należy sie paniom. Sandra Drabik zajęła drugie miejsce, brązowe medale przypadły Lidii Fidurze i Aniecie Rygielskiej. Korzystnie zaprezentowali się wolnacy, Magomiedmurad Gadżijew wywalczył srebro, zaś Radosław Marcinkiewicz igrzyskowy brąz. Swoje umiejętności pokazali zapaśnicy w stylu wolnym wywalczyły medale Katarzyna Krawczyk, Roksana Zasina i Iwona Matkowska. 17-letni Karol Robak w taekwondo wywalczył srebro. W pływaniu Polacy zdobyli trzy medale, najpierw Paweł Sendyk w finałowym wyścigu na 50 m stylem motylkowym zdobył srebro, Karol Zbutkowicz w finałowym wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym był trzeci, a potem na podium stanęła jeszcze męska sztafeta 4 na 100 m st. zmiennym (Jakub Skierka, Jacek Arentewicz, Michał Chudy, Paweł Sendyk). I na koniec w siatkówce pierwszy turnej pod wodzą nowego trenera Jacka Nawrockiego przyniósł siatkarkom srebrny medal.

В Европейских Играх в Баку Польша завоевала 20 медалей- 2 золотые, 8 серебряных и 10 бронзовых.

Самой высокой оценки заслуживают золотые медалистки: коякистка Марта Вальчикевич и саблистка  Ангелика Ватор. Соревнования по гребле на байдарках и каное проходили на водной трассе в Мингечевир. И именно там, впервые мы услышали гимн Польши «Мазурек Домбровскего», который прозвучал Марте Вальчикевич, лучшей в гонке на 200 м. «Мазурек» прозвучал во второй раз в фехтовальном зале — золотую медаль завоевала Ангелика Ватор, которая стала победительницей в индивидуальном турнире по фехтованию. Золотые медалистки принесли много радости, но в соревнованиях по гребле на байдарках и каное также завоевали бронзу четверка спортсменок (Каролина Ная, Эдита Дзенишевска-Керкла, Беата Миколайчик, Эвелина Войнаровска) на 500 м и индивидуально Войнаровска. Хорошей оценки заслуживают польские спортсмены выступившие в соревнованиях по велоспорту. В состязаниях по горному велоспорту маутинбайку среди женщин выиграла бронзовую медаль Мая Влошчовска. Катажина Невядома завоевала серебро в шоссейной гонке с общего старта. В боксе пальма первенства также принадлежала женщинам. Сандра Драбик заняла второе место, бронзовые медали завоевали Лидия Фидура и Анета Рыгельска, Матеуш Польски завоевал бронзу. В вольной борьбе Магомедмурад Гаджиев выиграл серебро, а Радослав Мартинкевич бронзу.  Свои навыки в вольной борьбе показали Катажина Кравчик и Роксана Засина, которые получили серебряные медали и Ивона Матковска получившая бронзу. 17-летний Кароль Робак завоевал серебро в тхеквондо.  В соревнованиях по плаванию поляки завоевали три медали. Сначала Павел Сендык  в финальном заплыве на 50 м выиграл серебро, Кароль Збуткович в заплыве на 400 м был третьим. А позже на подиум стала мужская эстафета 4 на 100 м ( Якуб Скерка, Яцек Арентевич, Михал Худы, Павел Сендык). И наконец в волейболе первый турнир под руководством нового тренера Яцека Новроцкого принес серебряную медаль женской команде.

 

Запись опубликована в рубрике Polacy w Azerbejdżanie, Polska Azerbejdzan, Wiadomości, Европейские игры «Баку 2015», Поляки в Азербайджане. Добавьте в закладки постоянную ссылку.