Koncert z okazji Dnia Niepodległości Polski

10 listopada 2015 r. w teatrze Pieśni im. Raszyda Biejbutowa odbył się koncert z okazji Dnia Niepodległości Polski polskiego pianisty Jakuba Dery. Impreza została zorganizowana przez Ambasadę RP w Baku.

Gości przywitał Ambasador RP Marek Całka. W swym przemówieniu powiedział, że Polska obchodzi 97.rocznicepę odzyskania niepodległości po długich latach rozbiorów. Następnie zaprosił gości do wysłuchania koncertu. Pianista Jakub Dera wykonał utwory geniusza fortepianu Fryderyka Szopena: «Polonez», «Mazurek», Nakturn», oraz inne.

W uroczystości wzięli udział ambasadorowie zagranicznych państw, Polacy, mieszkający w Baku, pracownicy ambasady, członkowie polskiej diaspory, przedstawiciele społeczności.

Koncert wszystkim się podobał i zakończył się wieloma bisami.

10 ноября 2015 г. В театре песни им. Рашида Бейбутова состоялся концерт польского пианиста Якуба Деры. Концерт был организован посольством Польши в Баку, по случаю Дня Независимости Польши.

Перед началом концерта посол РП Марек Цалка, в своем выступлении сказал, что Польша празднует 97. годовщину восстановления своей независимости после долгих лет раздробленности. Затем пригласил гостей послушать концерт. Пианист Якуб Дера исполнил произведения величайшего гения фортепиано Фридерика Шопена, такие как » Полонез», «Мазурек»,»Нактюрн» и другие.

В мероприятии приняли участие послы зарубежных стран, поляки, проживающие в Баку, работники посольства, члены польской диаспоры, представители общественности.

Концерт всем очень понравился и закончился бурными аплодисментами.

Запись опубликована в рубрике Polacy w Azerbejdżanie, Polacy w Baku, Polonia w Azerbejdżanie, Wiadomości, Поляки в Азербайджане. Добавьте в закладки постоянную ссылку.