Pamięć droższa niż słowa

Память дороже чем слова

23 PDF