Święto Konstytucji 3 Maja

W tym roku mija 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Jedno z dwóch najważniejszych świąt narodowych obchodzonych w Polsce. Rocznica uchwalonej w 1791 roku Konstytucji — nowoczesnej w swym kształcie, gwarantującej sprawiedliwe, mądre rządy dzięki trójpodziałowi władzy, zrównującej wszystkich obywateli w prawach i obowiązkach bez względu na pochodzenie. Była to pierwsza w Europie i druga w świecie /po amerykańskiej/ tak dojrzała, prawdziwie demokratyczna ustawa zasadnicza.

В этом году исполняется 225 годовщина провозглашения Конституции 3 Мая.

Один из двух самых важных государственных праздников, которые отмечают в Польше. Годовщина провозглашенной в 1791 году Конституции – современной по своей форме, гарантирующей справедливое, мудрое правление благодаря делению власти на три части, уравнивающей всех граждан в правах и обязательствах независимо от происхождения. Это был первый в Европе и второй в мире /после американского/ такой зрелый, по-настоящему демократичный основной закон.

Запись опубликована в рубрике Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.