Światowe Dni Młodzieży

Od 26 do 31 lipca 2016 roku w Polsce odbywają się Światowe Dni Młodzieży.

 

Światowe Dni Młodzieży (w skrócie ŚDM) to międzynarodowe spotkania młodych katolików z całego świata w jednym miejscu. Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był święty Jan Paweł II. Impuls do podjęcia inicjatywy papieżowi dały dwa pierwsze spotkania (1984, 1985), które jeszcze nie były Światowymi Dniami Młodzieży. Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 roku, kiedy Jan Paweł II wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe. Po śmierci Jana Pawła II kolejnym spotkaniom przewodniczył papież Benedykt XVI. W lipcu 2013 roku w Rio de Janeiro z młodzieżą spotkał się papież Franciszek i ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku w Polsce, w Krakowie.

Światowe Dni Młodzieży składają się z dwóch części. Pierwsza część polega na pobycie młodzieży na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania. Natomiast drugą część stanowi pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym. Młodzież spędza tam cały tydzień. W poniedziałek przyjeżdża w dane miejsce, we wtorek uczestniczy w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze udział w katechezach (triduum katechetyczny) i festiwalu młodych, w sobotę pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej dany ŚDM. Wydarzeniom centralnym towarzyszą specjalne strefy spotkań, zwane Strefą Pojednania oraz Expo-vocation.

Ajła Agajewa

 

Запись опубликована в рубрике Polska, Wiadomości, Польша. Добавьте в закладки постоянную ссылку.