Festiwal Solidarności – 2017

W dniu 14 marca 2017 roku w Sali „Qebele” Hotelu Badamdar przez stowarzyszenie AGAT wspólnie z Państwowym Komitetem ds. Współpracy ze Wspólnotami Religijnymi został zorganizowany Festiwal Solidarności – 2017. W Festiwalu wzięło udział 8 wspólnot: grecka, kazacka, polska, rosyjska, tatarska, turecka, ukraińska, żydowska oraz przedstawiciele nastepujących krajów: Arabia Saudyjska, Egipt, Indonezja, Katar, Litwa, Pakistan, Palestyna, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zaprezentować kulturę swojego narodu można było poprzez stroje ludowe, wykonanie tańca, zaśpiewanie piosenki, recytację wiersza oraz poczęstowanie specjałami. Centrum Kultury Polskiej Polonii
Azerbejdżańskiej „Polonia” skorzystało z okazji, by przybliżyć kulturę Polski z ogromną przyjemnością. W barwnym stroju ludowym Żala Szahbazowa zaśpiewała piosenkę „Flaga polska”, Farid Mamedow zaś zarecytował wiersz „Czy znacie ten kraj”. Goście zostali poczęstowani pączkami.

Centrum Kultury Polskiej Polonii Azerbejdżańskiej „Polonia” dziękuje organizatorom za zaproszenie do udziału oraz gościom za przybycie na Festiwal.

Do zobaczenia w następnym roku!

Ajła Agajewa

Фестиваль солидарности – 2017

Организацией АГАТ совместно с Государственным Комитетом по работе с религиозными организациями 14 марта 2017 года в отеле Батамдар зале Габала был организован Фестиваль Солидарность – 2017., в котором приняли участие 8 общин: греческая, казацкая, польская, русская, татарская, турецкая, украинская, , еврейская, а также представители следующих стран: Саудовская Аравия, Египет, Индонезия, Катар, Литва, Пакистан, Палестина, Объединенные Арабские Эмираты. Представить свою культуру можно было национальными костюмами, исполнением песни и танца, чтением стихотворения и угощениями национальной кухни. Центр Польской Культуры «Полония» с большим удовольствием представил культуру Польши. В красочном национальном костюме Жаля Шахбазова исполнила песню «Польский Флаг», Фарид Мамедов прочитал стихотворение «Знаете ли вы эту страну?», гостей угостили пончиками.

Центр Польской Культуры «Полония», благодарит организаторов за приглашение к участию, а гостей за посещение Фестиваля.

До встречи в следующем году!

Запись опубликована в рубрике Polonia w Azerbejdżanie, Polska Azerbejdzan, Polska Kultura, Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.