„Kto ratuje jedno życie , ratuje cały świat” /Talmud Babiloński/

«Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир»

/Вавилонский Талмуд/

45-48 PDF

49-51 PDF