Azerbejdżańskie podróże Wacława Kubackiego

Азербайджанские путешествия Вацлава Кубацкого

22-24 PDF