2 czerwca 2024 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze organizacji «Polonia Rozwój Współpracy Kulturalnej»

2 czerwca 2024 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze organizacji «Polonia Rozwój Współpracy Kulturalnej». Po przedstawieniu sprawozdania z działalności centrum, podjęto decyzję o skierowaniu pracy do rozpatrzenia. W drodze głosowania wybrano przewodniczącego i radę polskiej diaspory. Zatwierdzenie przewodniczącego i rady polskiej diaspory zostało odnotowane w protokole komisji wyborczej. Na stanowisko przewodniczącej ponownie wybrano Yekaterinę Mammadovą. Zastępcą został Vadim Dombrovsky. W skład zarządu weszli: A. Orlova-Stroganova, N. Abbaszade, I. Abbasova i F. Mammadov. W końcowej części wydarzenia odbył się koncert, na którym wykonano utwory polskich autorów.

2 июня 2024 года прошла отчетно-выборная встреча польского культурного центра «Полония». После представления отчета о деятельности центра, было принято решение передать работу к рассмотрению. Путем голосования были выбраны председатель и совет польской диаспоры. Утверждение председателя и совета польской диаспоры занесено в протокол избирательной комиссии. Екатерина Мамедова была переизбрана на пост президента. Заместитель Вадим Домбровский. В состав правления вошли А. Орлова-Строганова, Н. Аббасзаде, И. Аббасов и Ф. Мамедов. На заключительной части мероприятия прошел концерт, на котором прозвучали произведения польских авторов.

Запись опубликована в рубрике Polacy w Azerbejdżanie, Polonia w Azerbejdżanie, Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.