Пасхальные традиции.

Spotkanie w Centrum Polskiej Kultury. Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne. O wielu Wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim Świąteczne dni są bardziej radosne.
Polacy tradycyjnie wyznają katolicyzm, zwolennikami którego jest do 95 procent społeczeństwa.
Wielkanoc – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijaństwa, obchody zaczyna Msza Święta z procesją w Niedzielę Wielkanocną, zwana rezurekcją. W niedzielę po nabożeństwie, przy uroczystym śniadaniu tradycyjnie zbierają się wszystkie pokolenia jednej rodziny. Śniadanie składa się z poświęconych produktów. Święta Wielkanocne są bardzo barwne, urozmaicone tradycjami i dawnymi obrzędami, dzięki czemu to święto staje się jeszcze bardziej radosne.  Wiele dawnych tradycji zachowało się do dnia dzisiejszego. Wielki tydzień zaczyna Niedziela Palmowa, wcześniej nazywana – wierzbową, gałązki wierzby, maliny udekorowane kwiatami, wstążeczkami, po poświęceniu lekko uderza się nimi wszystkich domowników – zgodnie z wierzeniami ten obrzęd przyniesie szczęście wierzącym i będzie ochraniać ich ognisko domowe, nabyte dobra, w czasie wiosennych burz. Nieodłączną częścią przygotowań świątecznych jest generalne sprzątanie, mycie okien – oczyszczenie domu od negatywnej energii i złych duchów, chorób. Wielka Sobota przed Wielkanocą była dniem radosnego oczekiwania. Tego dnia, bogato i kolorowo udekorowane wielkanocne koszyki z jedzeniem święci się w Kościołach, zgodnie z polskim zwyczajem w koszykach powinny znajdować się następujące produkty: mały baranek – zrobiony z cukru – symbol Chrystusa; pokolorowane jajka – symbol odrodzenia; wędlina, kiełbasa – oznaczała koniec postu; olej – symbol dobrobytu; chleb i sól – dostatek. Tego dnia również święci się wodę. Po Niedzieli Wielkanocnej, w Poniedziałek, następuje żartobliwy tradycyjny obrzęd – „Śmigus Dyngus” – „lany poniedziałek” – Polacy szczodrze polewają się wodą. Plastikowe torby, napełnione wodą padają na bruk i głowy przechodniów, lecz nikt się nie obraża – wszyscy są zadowoleni. Sądzi się, że woda przynosi szczęście, zdrowie i zyski, dziewczętom – szybkie zamążpójście.  Pozostać suchym w „lany dzień” to bardzo zły znak.  Z okazji Wielkanocy ludzie obdarowują się prezentami, i tradycyjnym podarunkiem jest figurka paschalnego zajączka (królika). Bez względu na tradycje i obyczaje, istotą Wielkanocy jest światłość, miłość i nadzieja!  WESOŁYCH ŚWIĄT! Życzymy Wam miłości, radości i zgody.

http://polacy.az/tag/%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%b0/

Встреча в Центре Польской Культуры. Праздник Пасхи необычайно красочный, богат традициями, благодаря чему праздничные дни еще более радостные. О многих давних обычаях мы помним и сегодня.  Поляки традиционно исповедуют католицизм, приверженцами которого являются до 95 процентов населения. Wielkanoc или Пасха — самый давний и самый важный праздник крестьянства, празднование начинается с Мессы и торжественного шествия (procesji) в Воскресенье, называемой (rezurekcja) заутреня. В Воскресенье после богослужения, за праздничным завтраком по традиции собираются все поколения одной семьи. Завтрак состоит из освященных продуктов. Праздник Пасхи очень красочный, богат традициями и давними обрядами благодаря чему этот праздник становится еще более радостным. Многие давние традиции сохранились и до сегодняшних дней.

Великая Неделя начинается Пальмовым Воскресеньем, раньше называлось еще-вербное, веточки вербы, малины украшают цветками, ленточками, после освящения  легко ударяют ими всех домочадцев-по поверьям этот обряд принесет счастье верующим и будет хранить их очаг, нажитое добро, во время весенних гроз. Неотемлимой частью праздничных приготовлений является тщательная уборка, мытье окон- очищение дома от негативной энергии и злых духов, болезней.

Великая Суббота перед Пасхой была днем радостного ожидания. В этот день, богато и ярко украшенные пасхальные корзинки с продуктами освящают в Костелах, по польскому обычаю в корзинке должны быть следующие продукты:

  • маленький барашек, сделанный из сахара — символ Христа;
  • крашеные яйца — символ возрождения;
  • ветчина, колбаса — означало окончание поста;
  • масло — символ благополучия;
  • хлеб соль — достаток.

В этот день также освящают воду. За Пасхальным Воскресеньем в Понедельник, следует шуточный традиционный обряд — «Smigus Dyngus» — «мокрый понедельник» -поляки щедро поливают друг друга водой. Полиэтиленовые пакеты, наполненные водой падают на мостовую и головы прохожих, но никто не обижается-все довольны. Считается, что вода приносит удачу, здоровье и прибыль, девушкам-скорое замужество. Остаться сухим в «мокрый день» примета крайне плохая. На Пасху принято дарить близким подарки, причем традиционным подарком является фигурка пасхального зайца (кролика). Каковы бы ни были традиции и обычаи, суть Пасхи-свет, любовь и надежда! С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ!  Желаем вам любви,радости и согласия!

Moc prezętów od zajączka co koszyczek trzyma w rączkach.
Wielu wrażeń,mokrej głowy w poniedziałek dyngusowy.
życzymy jaja święconego i wszystkiego najlepszego.

Запись опубликована в рубрике Spotkanie w Centrum Polskiej Kultury, Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.