Pl/рус Święto Zmarłych 1 i 2 listopada.

Pl/рус 1 listopada 2012 roku, – w uroczystość Wszystkich Świętych – spotkaliśmy się do wspólnego uczczenia pamięci wszystkich tych Polaków, którzy na przełomie XIX i XX wieku pracowali w Azerbejdżanie na rzecz rozwoju nauki i przemysłu. Ambasador RP Michał Łabenda, wspólnie  z przedstawicielami Polonii,   zgodnie z wieloletnią już tradycją, złożył  kwiaty na grobie inż. Pawła Potockiego nad Zatoką Bibi-Ejbat.

Inżynier Paweł Potocki – polski specjalista przemysłu naftowego przybył do Baku w 1910 roku, by podjąć prace nad osuszeniem zatoki  Bibi-Ejbat.  Polski inżynier  pierwszym w świecie zrealizował wydobywanie nafty z dna morza. Mnóstwo trudności czekało jego na tej ciernistej drodze,  jednak on z sukcesem zrealizował swój fantastyczny projekt. Paweł Potocki umarł w Baku 15 marca 1932 r. Według testamentu został  pochowany nad brzegiem Kaspijskiego morza.

1 ноября 2012 года, — в праздник Всех Святых, Поминовения Усопших — мы встретились, чтобы совместно почтить память всех поляков, которые работали в Азербайджане на благо развития промышленности и науки. Посол Польши в Азербайджане Михаил Лабенда, совместно с представителями Полонии, согласно сложившейся многолетней традиции, возложил цветы на могилу польского инженера Павла Потоцкого.

Инженер Павел Потоцкий – польский специалист нефтяник, который прибыл в Баку в 1910 году и начал работу по осушению Биби Эйбатской бухты. Польский инженер первым в мире реализовал добычу нефти со дна моря. Множество  трудностей ждало его на этом тернистом пути, но  он с успехом осуществил свой фантастический проект.  Павел Потоцкий скончался в Баку 15 марта 1932 года. Согласно завещанию его похоронили на берегу Каспийского моря в Биби Эйбатской бухте, на участке суши, отвоеванной им у моря.

Запись опубликована в рубрике Slider. Добавьте в закладки постоянную ссылку.