Spotkanie Polonii Baku z fundatorem Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego Mateuszem Komorowskim

   pl/pyc 

5 lutego w Centrum Polskiej Kultury w Baku odbyło się spotkanie przedstawicieli Polonii z panem Mateuszem Komorowskim.Pan Komorowski jest założycielem i kierownikiem fundacji — «Międzynarodowy Instytut  Społeczeństwa Obywatelskiego». Motto Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego brzmi: «Razem możemy zrobić więcej».
Od najmłodszych lat działa w środowisku ludzi młodych jako ich reprezentant. Był Posłem, a później Marszałkiem Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Pełnił funkcję społecznego doradcy Ministra Edukacji Narodowej w latach 2006-2008. Był przewodniczącym Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN. Uczestniczył w powoływaniu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Osiągał także sukcesy naukowe.

 Za całokształt dotychczasowej pracy Pan Mateusz otrzymał dyplom uznania od Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie za zaangażowaną współpracę oraz twórczy wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. W 2009 roku otrzymał tytuł Nieprzeciętny 2008 w ogólnopolskim plebiscycie Polskiego Radia Euro.
Pan Маteusz przebywał w Azerbejdżanie z roboczą wizytą i z własnej inicjatywy  spotkał się z przedstawicielami Polonii.  Podczas spotkania panowała  przyjacielskia, swobodna atmosfera, opowiedzieliśmy panu Mateuszowi, o Polakach w Azerbejdżanie, zaprezentowaliśmy literaturę, która opowiada o wkładzie Polaków w rozwój Baku. Pan Кomorowski, z kolei opowiedział nam o działalności fundacji MISO, o jego planach i perspektywach, jak również zaproponował swoją pomoc dla rozwoju i aktywizacji działalności Polonii.  Dziękujemy panu Маteuszowi za zainteresowanie i poświęcony nam czas.

http://polacy.az/2013/02/19/conflict-resolution-meeting-w-azerbejdzanie/

Встреча Полонии с руководителем фонда MISO Матэушем Коморовским

5 февраля в Центре Польской Культуры в Баку состоялась встреча представителей Полонии с паном Матеушем Коморовским. Господин Коморовски является основателем и руководителем фонда MISO -«Международный Институт Гражданского Общества». Девиз «Международного Института Гражданского Общества»: Вместе мы можем сделать больше.
Господин Матеуш Коморовски был советником Министра Социального Образования в 2006-2008 гг. Руководитель Совета Детей и Молодежи при Министерстве Народного Образования. Участвовал в назначении польского Совета Молодежных Организаций. Неоднократно был представителем Польши на саммитах. За свою деятельность Матеуш получил Диплом Признания от Центра Гражданского Образования в Варшаве за приверженность к сотрудничеству и творческий вклад в построение гражданского общества. В 2009 году получил звание Выдающихся ( 2008 г.) в общенациональном опросе польского Евро-Радио.
  Пан Матеуш находился в Азербайджане с рабочим визитом и по личной инициативе  встретился с представителями польской диаспоры в Азербайджане. В ходе встречи, проходившей в дружеской и непринужденной атмосфере мы рассказали пану Матэушу о поляках, живущих в Азербайджане, презентовали литературу, повествующую о вкладе поляков в градостроительство Баку.

 Господин Коморовски, в свою очередь рассказал нам о деятельности фонда MISO, о планах и перспективах, а также предложил свою помощь для развития и активизации деятельности полонийных организаций. Спасибо господину Матеушу Коморовскому за внимание и участие!

Запись опубликована в рубрике Polacy w Azerbejdżanie, Polonia w Azerbejdżanie, Spotkanie w Centrum Polskiej Kultury, Последнее событие. Добавьте в закладки постоянную ссылку.