Dzień Polski

pl/рус 3 kwietnia 2013 roku w Azerbejdżańskiej Akademii Dyplomatycznej odbył się Dzień Polski. Przedsięwzięcie zorganizowano  przy wsparciu Ambasady Polski w Azerbejdżanie. Członkowie stowarzyszenia Polonii- Azerbejdżan też brali udział w przedsięwzięciu.

«W centrum Еuropy- poznaj Polskę» — tak nazywała się prezentacja, przygotowana przez  studenta Akademii, — Мateusza Wysockiego. Pan Мateusz jest studentem studiów magisterskich ADA, w  ramach międzynarodowego programu stypendialnego. Wystąpienie prelegenta, było bardzo ciekawe, a jego przedstawienie materiału, niezwykle zainteresowało słuchaczy.

Z powitalnym przemówieniem do studentów i gości zwrócił się Ambasador Polski Michał Łabenda. Pan Ambasador zaznaczył, że stosunki dyplomatyczne Azerbejdżanu i Polski mają swoje początki w dalekiej przeszłości i podkreslił, że stosunki między naszymi krajami coraz więcej się rozwijają i wzmacniają.

W foyer Akademii została zaprezentowana wystawa “Cześć, Polsko”, studenci mieli okazję zapoznać się z polskim strojem narodowym, oraz skosztować specjałów kuchni polskiej: bigosu, placków ziemniaczanych, serniku, , jablecyniku. W tej części przedsięwzięcia brali też udział członkowie azerbejdżańskiej Polonii.

3 апреля 2013 года в Азербайджанской Дипломатической Академии был проведен День Польши. Мероприятие состоялось при поддержке Посольства Польши в Азербайджане, члены Полонии-Азербайджан также приняли участие в мероприятии.

«В центре Европы- исследуй Польшу» — так называлась презентация, подготовленная студентом Академии – Матэушем Высоцким. Господин Матэуш обучается в АДА по степени магистра, в рамках международной стипендиальной программы. Доклад, сопровождаемый интересными фото и видео материалами, был информативен и интересен, а креативная  подача материала, чрезвычайно заинтересовала слушателей.

С приветственной речью к студентам и гостям обратился посол Польши – Михал Лабенда. Он отметил, что дипломатические связи Азербайджана и Польши своими корнями уходят в далекое прошлое и подчеркнул, что на данный момент отношения между нашими странами все более развиваются и укрепляются.

Так же, в фойе Академии была развернута фото- выставка, рассказывающая о Польше, о ее природе достопримечательностях и о людях.

Во время презентации гостям был продемонстрирован польский национальный костюм, а после доклада все участники мероприятия смогли отведать некоторые блюда польской кухни:бигос, пляцки земнячанэ, сэрник, яблэчник. Рецепты приготовления можно посмотреть на нашей странице в рубрике польская кухня!

http://polacy.az/2012/03/01/lorem-ipsum-dolor-sit-amet-5/

 

 

Запись опубликована в рубрике Polonia w Azerbejdżanie, Polska Kultura, Wiadomości, Польская кухня. Добавьте в закладки постоянную ссылку.