Spotkanie Rady Koordynacyjnej Mniejszości Narodowych Azerbejdżanu z okazji Dnia Niepodległości Azerbejdżanu

15 października 2016 roku Stowarzyszenie
Integracja Azerbejdżańskiej Młodzieży z Europą (AGAT) zorganizowało spotkanie z okazji obchodów Dnia Niepodległości Azerbejdżanu. Zgodnie z istniejącą tradycją, zaproszono na nie przedstawicieli Rady Koordynacyjnej Mniejszości Narodowych w Azerbejdżanie, aby wspólnie, niczym w jednej, zżytej rodzinie uczcić to święto.

Witając gości, pani Nargiz Ejwazowa, przewodnicząca AGAT powiedziała, iż jest jej bardzo miło, że w świątecznym spotkaniu biorą udział przedstawiciele rożnych narodowości, które w zgodzie i przyjaźni zamieszkują w Azerbejdżanie. Podkreśliła też, iż wielokulturowość jest dla obywateli Azerbejdżanu stanem naturalnym, w którym doskonale się odnajdują. Gości zaproszono na słodki poczęstunek i filiżankę pachnącej azerbejdżańskiej herbaty.

Встреча координационного Совета национальных общин Азербайджана по случаю праздника Дня Независимости Азербайджана

15 октября 2016 года организация «Интеграция азербайджанской молодежи в Европу» (АГАТ)  организовала встречу приуроченную к празднику День Независимости Азербайджана. Согласно сложившейся уже традиции, на мероприятие были приглашены представители  координационного совета национальных общин Азербайджана, чтобы одной дружной семьей  отметить праздник.

Председатель АГАТ Наргиз Эйвазова поприветствовала гостей, выразила удовлетворение тем, что на праздничной встрече присутствуют представители разных национальностей, которые  живут в Азербайджане в мире и согласии. Наргиз Ханум отметила, что особенно приятно то, что мультикультурализм для граждан Азербайджана является нормой жизни.  Для гостей был приготовлен сладкий стол, праздник продолжился общением за чашкой ароматного азербайджанского чая.

Запись опубликована в рубрике Polonia w Azerbejdżanie, Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.