Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 2016 roku

Pierwsze dwa dni listopada zajmują w polskiej tradycji szczególne miejsce. W tych dniach bowiem wspominamy zmarłych, odwiedzamy groby bliskich i znajomych, zapalamy tam znicze i składamy kwiaty.
W dniu Wszystkich Świętych 1 listopada 2016 roku Ambasador RP w Azerbejdżanie Marek Całka, pracownicy Ambasady RP w Baku, pracujący w naszym mieście Polacy, a także członkowie Polonii uczcili pamięć zmarłych rodaków, złożyli  kwiaty  i zapalili znicze na grobie inżyniera Pawła Potockiego nad zatoką Bibi-Ejbat.

Paweł Potocki to polski inżynier, który ostatnie 20 lat swojego życia poświęcił  projektowi osuszenia zatoki Bibi-Ejbat. Zgodnie ze swoim życzeniem, został pochowany na usypanym lądzie, tuż nad brzegiem Morza Kaspijskiego.
Znicze zapłonęły również na Cmentarzu Gowsańskim, na którym znajdują się dwa odnowione nagrobki członków Polonii.
Wieczny odpoczynek!

Первые два дня ноября занимают в польской традиции особенное место. В эти дни поминают умерших, посещают могилы  родственников и знакомых, возлагают на могилы  цветы и зажигают поминальные свечи.

В День Всех Святых, 1 ноября 2016 года, посол Республики Польша в Азербайджане Марек Цалка; сотрудники посольства; поляки, которые работают в нашем городе; члены Полонии, посетили могилу инженера Павла Потоцкого, находящуюся в Биби Эйбатской бухте.

Выдающийся польский инженер-нефтяник Павел Потоцкий, последние 20 лет своей жизни отдал работе над проектом осушения Биби-Эйбатской бухты. Согласно своему завещанию, был захоронен в Биби Эйбате, на участке суши, отвоеванном им у моря. Были возложены цветы и зажжены поминальные свечи.

Поминальные свечи были зажжены и на кладбище в Говсаны, где находятся две отреставрированные могилы членов Полонии.

Вечный покой!

 

Запись опубликована в рубрике Polacy w Baku, Polonia w Azerbejdżanie, Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.