Koncert poświęcony Świętu Niepodległości Polski

12 listopada 2016 roku w Sali Jana Pawła II przy rzymsko-katolickim kościele w Baku odbył się koncert poświęcony Świętu Niepodległości Polski, zorganizowany przez Centrum Kultury Polskiej «Polonia».

 

Zgromadzonych powitali Ambasador RP Marek Całka, Konsul RP Sylwester Rudy oraz Przezes CKP «Polonia» Stanisława Mutallimowa.

W bogatym i różnorodnym programie koncertu znlazły się utwory Fryderyka Chopina, słynny polonez «Pożegnanie z Ojczyzną» Michała Ogińskiego, ludowe i patriotyczne pieśni, jak również współczesne piosenki, a także wiersze polskich poetów. Najpierw głos zabrały dzieci. Zochra, Żala, Farid, Emil i Adyl recytowały patriotyczną poezję. Następnie na scenę wychodzili  Ałła Mamedowa, Lala Szachbazowa, Sabina Ismaiłowa, Żala Szachbazowa,  Chumar Dadaszowa, Telman Huseynow i Said Dadaszow, którzy wykonali wiele arcydzieł muzyki klasycznej i wspaniałych polskich pieśni. Każdy z utworów słuchaczom przybliżono w specjalnym wprowadzeniu. Szczególnie pięknie zabrzmiała piosenka «Wiosenny Azerbejdżan» w wykonaniu Telmana Huseynowa.

 

W uroczystościach wzięłi udział dyplomaci z Ambasady RP w Baku, pracujący tu Polacy, polska diaspora, przedstawiciele wspólnot mniejszości narodowych zamieszkujących w Azerbejdżanie, wykładowcy i studenci Uniwersytetu Słowiańskiego.

Koncert bardzo się spodobał i zakończył się burzliwymi oklaskami.

 

Концерт по случаю праздника Независимости Польши

12 ноября 2016 г. в зале Иоанна Павла II при римско-католической церкви в Баку состоялся концерт по случаю  праздника Независимости Польши,  организованный  Центром Польской Культуры «Полония».

С приветственным словом выступил посол Польши в Азербайджане господин Марэк Цалка, консул Польши господин Сильвестер Руды, председатель ЦПК «Полония» Станислава Муталлимова.

В программе  прозвучали произведения различного жанра: произведения Фредерика Шопена, знаменитый полонез Михаила Огинского «Прощание с Родиной», как патриотические и народные песни, так и эстрадные и современные, стихи польских поэтов. Первое слово было предоставлено детям. Зохра, Жаля, Элина, Фарид, Эмиль и Адыль рассказали патриотические  стихи. Наши исполнители: Алла Мамедоваа, Лала Шахбазова,  Натаван Дадашова, Сабина Исмаилова, Хумар Дадашова, Жаля Шахбазова,  Тельман Гусейнов, Саид Дадашов, прекрасно исполнили целый ряд польских песен и произведений. Зрители услышали короткий рассказ о каждом из них наших ведущих Людмилы Халиловой на польском языке и Сабины Исмайловой на русском языке. Особенно красивым получилось исполнение Т. Гусейновым песни «Весенний Азербайджан».

На торжестве присутствовали посольство Польши в Азербайджане, поляки проживающие в Баку, польская диаспора, представители национальных общин Азербайджана, преподаватели и студенты Славянского Университета.

Концерт всем очень понравился и закончился бурными аплодисментами.

 

Запись опубликована в рубрике Polacy w Azerbejdżanie, Polonia w Azerbejdżanie, Wiadomości, Поляки в Азербайджане, Последнее событие. Добавьте в закладки постоянную ссылку.