V MIĘDZYNARODOWE BIENNALE MINIATUR „1918 – początek i koniec” w 100 rocznicę odrodzenia Polski

Regulamin Patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Organizator: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych we Włocławku Cele: Poznanie historii Polski i wzbogacenie wiedzy o wydarzeniach związanych z wojną 1914-1918 w Europie. Organizatorzy konkursu zakładają, że Biennale stanowi doskonałą okazję prezentacji prac młodych twórców inspirowanych wydarzeniami historycznymi. Warunki uczestnictwa: W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół artystycznych w wieku od 12 do 20 lat. Na Biennale można nadsyłać prace z zakresu malarstwa, grafiki, tkaniny i rzeźby związane tematycznie z wydarzeniami 1918 roku na ziemiach polskich i w Europie. Każdy uczestnik może zgłosić do 3 prac. Maksymalna wielkość prac 200 x 200 x 200 mm Technika wykonania prac – dowolna. Prace muszą mieć na odwrocie przytwierdzone godło autora i kraj pochodzenia (godło powinno być w postaci tekstu łacińskiego, litery lub cyfry, a nie znaku graficznego) oraz dołączoną do każdej pracy zamkniętą kopertę z tym samym godłem; wewnątrz koperty należy umieścić metryczkę zgodną z załącznikiem nr 1. Szkoły wysyłające prace na Biennale proszone są o dołączenie listy uczestników. Prace należy nadesłać do dnia 31 marca 2018 roku na adres organizatora: Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych ul. Zapiecek 4; 87-800 Włocławek POLSKA Otwarcie wystawy pokonkursowej z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się 1 czerwca 2018 roku w budynku szkoły przy ulicy T. Kościuszki 3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powoła jury, składające się z przedstawicieli wyższych szkół plastycznych, które oceni prace i dokona przydziału nagród.

V_MIEDZYNARODOWE_BIENNALE_MINIATUR

Запись опубликована в рубрике Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.