Patroni roku 2021

Zgodnie z uchwałą Sejmu z dnia 27 listopada 2020 r. patronami 2021 r. zostali:Tadeusz Różewicz — wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. Jego twórczość jest ściśle związana z losami wojennego pokolenia — 100. rocznica urodzin.  

Согласно Резолюции Сейма от 27 ноября 2020 года, Покровителями 2021 года стали:

Тадеуш Ружевич — выдающийся польский поэт, драматург, прозаик и сценарист. Его творчество тесно связано с судьбами военного поколения — 100 лет со дня рождения.

Запись опубликована в рубрике Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.