Uchwała Sejmu z 27.09.2020

Zgodnie z uchwałą Sejmu z dnia 27 listopada 2020 r. patronami 2021 r. zostali:

Cyprian Kamil Norwid — wybitny poeta i prozaik, dramaturg, malarz i myśliciel — 200. rocznica urodzin

 Согласно Резолюции Сейма от 27 ноября 2020 года, Покровителями 2021 года стали:

Циприан Камил Норвид — выдающийся поэт и прозаик, драматург, живописец и мыслитель — 200 лет со дня рождения

Запись опубликована в рубрике Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.