Uchwała Sejmu z 27.09.2020

Zgodnie z uchwałą Sejmu z dnia 27 listopada 2020 r. patronami 2021 r. zostali:

Kardynał Stefan Wyszyński
— uważany za jednego z największych Polaków XX wieku. W Polsce nazywany jest „Prymasem Tysiąclecia”. W 2021 roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci kardynała

Согласно Резолюции Сейма от 27 ноября 2020 года, Покровителями 2021 года стали:

Кардинал Стефан Вышиньски — считается одним из величайших поляков ХХ века. В Польше его называют «Примасом Тысячелетия». В 2021 году отмечается 120-летие со дня рождения и 40-я годовщина смерти кардинала

Запись опубликована в рубрике Wiadomości, Последнее событие. Добавьте в закладки постоянную ссылку.