Patroni roku 2021

Sejm ustanowił 2021 rok Rokiem Konstytucji 3 Maja (230. rocznica uchwalenia Konstytucji). „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości” — napisano w uchwale Sejmu.

Сейм установил 2021-й годом Конституции 3 Мая (230-я годовщина принятия Конституции). «Сейм Республики Польша, осознавая важность Конституции 3 Мая, как особенного элемента коллективной памяти, воздает должное всем, кто внес свой вклад в создание этого памятного акта — политическим мыслителям, членам Четырехлетнего Сейма, представителям патриотического лагеря того времени и поколению поляков, чья упорная борьба позволила пережить годы рабства и восстановить независимость», — сказано в Постановлении Сейма.

 

Запись опубликована в рубрике Slider. Добавьте в закладки постоянную ссылку.