Wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego z okazji Dnia Polonii